• Bij voorraad, de eerstvolgende werkdag in huis
  • Gratis verzending v.a. € 250,00 (NL)
  • Zeer groot assortiment en grote voorraad
nl
  • Bij voorraad, de eerstvolgende werkdag in huis
  • Gratis verzending v.a. € 250,00 (NL)
  • Zeer groot assortiment en grote voorraad

Privacyverklaring

Handelmij. Vermolen B.V, gevestigd aan de Peppelenbos 19, 6662 WB Elst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Handelmij. Vermolen B.V.
Peppelenbos 19
6662 WB ELST
0481 – 363355

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Handelmij. Vermolen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens, verkregen bij de aanvraag en de verkoop van onze producten en bij bezoek aan onze website, omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummers
– Bankgegevens
– E-mailadressen
– Gegevens over uw activiteiten

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
– Het aanmaken van u als klant in onze administratie
– Om onze verkopen te kunnen realiseren
– U te kunnen informeren over onze producten, het maken van offertes, het versturen van onze goederen en om uw betaling in goede orde te kunnen ontvangen.
– U als klant aan te maken in onze webshop
– U te informeren over wijzigingen van onze producten
– U te kunnen bellen, indien dat nodig is.

Geautomatiseerde besluitvorming
Handelmij. Vermolen B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Handelmij. Vermolen B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens

Boekhouding
– Voor en Achternaam
– Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mail adres

Bewaartermijn: 7 jaar
Reden
Deze gegevens worden bewaard in ons boekhoudprogramma Exact. Wij zijn wettelijk verplicht om deze 7 jaar te bewaren.

Marketingdoeleinden
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mail adres

Bewaartermijn: zolang u klant bent
Reden
In de periode dat u klant bent zullen wij uw gegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden (bijv. nieuwsbrieven, productinformatie). Elk jaar wordt ons systeem geüpdatet. Indien u dan geen klant meer bent dan gebruiken wij uw gegevens niet meer.

Delen van persoonsgegevens met derden
Handelmij. Vermolen B.V. verkoopt uw gegevens in beginsel niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Handelmij. Vermolen B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Handelmij. Vermolen B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Handelmij. Vermolen B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren . Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte contact en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Zie voor toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-er-mee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Handelmij. Vermolen B.V. en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@vermolen-ego.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek. Handelmij. Vermolen B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:/autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Handelmij. Vermolen B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies , onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Kunnen wij deze verklaring wijzigen?
Handelmij. Vermolen B.V. kan de privacy verklaring, wanneer nodig, wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer wij nieuwe verwerkingen aangaan maar ook wanneer de wetgeving veranderd. Wij zullen er zorg voor dragen dat de meest actuele versie op onze website te vinden is.